The Web of Life

 1,250.00

Join the Ruddy Shelduck family as they take their six young chicks on an adventurous journey through the wilderness of the Transhimalayas. They meet the different wondrous wild animal species with whom they share these vast lands and learn about the important roles of each of these species in the high-altitude ecosystem. This illustrated story (with text in English, Nepali, and Tibetan) describes how different animals live together in this unique ecosystem and how their coexistence ensures the survival of a wide variety of species — all intimately connected through the web of life.

आउनुहोस् चखेवा-चखेवी र उनीहरुका ६ वटा बचेराहरुसंगै हिमालपारिको निर्जनताबीच रोमान्चक यात्रामा जाऔं । यात्राको दौरान बचेराहरुले हिमालपारिको बिशाल भूभागमा आफुहरुसंगै बस्ने विभिन्न नौला वन्यजन्तुहरु भेट्छन् र ति सबै जन्तुहरुले उच्च-हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा खेल्ने महत्वपूर्ण भूमिकाहरुबारे ज्ञान प्राप्त गर्छन् । अंग्रेजी, नेपाली र तिब्बती भाषामा प्रस्तुत यस चित्रकथाले यो अनुपम पारिस्थितिकीय प्रणालीमा विविध वन्यजन्तुहरु एक आपसमा जीवनको संजालमार्फत जोडिएर कसरी थुप्रै फरक प्रजातिहरुको सह-अस्तित्वलाई सुनिश्चित गर्छन् भन्ने कुरालाई प्रकाश पार्छ ।

ཚང་མ་ཕེབས་ཤོག ང་རང་ཚོ་ངུར་རིགས་ངང་པ་(ངང་སེར་རམ་མཚོ་མགོན་)ཕོ་མོ་གཉིས་དང་དེ་དག་གི་ངང་ཕྲུག་དྲུག་པོའི་ལྷན་དུ་ཆ་མེད་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཁྲོད་དུ་དཀའ་ཉེན་ཆེ་བའི་འགྲུལ་བཞུད་ལ་འགྲོ། ཁོང་ཚོས་རི་རྒྱུད་དེར་གནས་བསྡོད་བྱེད་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་རི་དྭགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་དང་མཇལ་ཞིང་རི་དྭགས་དེ་དག་གི་མཐོ་སྒང་གི་སྣོད་བཅུད་མ་ལག་ནང་རང་རང་གི་ལས་འགན་གང་དང་གང་ཡིན་པ་རྣམས་ཤེས་རྟོགས་བྱེད། བོད་བལ་ཨིན་གསུམ་ཤེན་སྦྱར་གྱི་སྒྲུང་ཐུང་པར་རིས་ཅན་འདིས་རི་དྭགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་མཉམ་དུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྣོད་བཅུད་མ་ལག་འདིའི་ནང་ཇི་ལྟར་འཚོ་གནས་བྱེད་ཐུབ་པ་བསྟན་པ་ནི། ཚེ་སྲོག་གི་དྲ་བ་བའི་བརྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ཇི་ལྟར་འདྲི་གཤིབ་ཆེན་པོས་ངང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་གནས་པ་སྟོན་ནོ།།

10 in stock

Description

Join the Ruddy Shelduck family as they take their six young chicks on an adventurous journey through the wilderness of the Transhimalayas. They meet the different wondrous wild animal species with whom they share these vast lands and learn about the important roles of each of these species in the high-altitude ecosystem. This illustrated story (with text in English, Nepali, and Tibetan) describes how different animals live together in this unique ecosystem and how their coexistence ensures the survival of a wide variety of species — all intimately connected through the web of life.

आउनुहोस् चखेवा-चखेवी र उनीहरुका ६ वटा बचेराहरुसंगै हिमालपारिको निर्जनताबीच रोमान्चक यात्रामा जाऔं । यात्राको दौरान बचेराहरुले हिमालपारिको बिशाल भूभागमा आफुहरुसंगै बस्ने विभिन्न नौला वन्यजन्तुहरु भेट्छन् र ति सबै जन्तुहरुले उच्च-हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा खेल्ने महत्वपूर्ण भूमिकाहरुबारे ज्ञान प्राप्त गर्छन् । अंग्रेजी, नेपाली र तिब्बती भाषामा प्रस्तुत यस चित्रकथाले यो अनुपम पारिस्थितिकीय प्रणालीमा विविध वन्यजन्तुहरु एक आपसमा जीवनको संजालमार्फत जोडिएर कसरी थुप्रै फरक प्रजातिहरुको सह-अस्तित्वलाई सुनिश्चित गर्छन् भन्ने कुरालाई प्रकाश पार्छ ।

ཚང་མ་ཕེབས་ཤོག ང་རང་ཚོ་ངུར་རིགས་ངང་པ་(ངང་སེར་རམ་མཚོ་མགོན་)ཕོ་མོ་གཉིས་དང་དེ་དག་གི་ངང་ཕྲུག་དྲུག་པོའི་ལྷན་དུ་ཆ་མེད་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཁྲོད་དུ་དཀའ་ཉེན་ཆེ་བའི་འགྲུལ་བཞུད་ལ་འགྲོ། ཁོང་ཚོས་རི་རྒྱུད་དེར་གནས་བསྡོད་བྱེད་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་རི་དྭགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་དང་མཇལ་ཞིང་རི་དྭགས་དེ་དག་གི་མཐོ་སྒང་གི་སྣོད་བཅུད་མ་ལག་ནང་རང་རང་གི་ལས་འགན་གང་དང་གང་ཡིན་པ་རྣམས་ཤེས་རྟོགས་བྱེད། བོད་བལ་ཨིན་གསུམ་ཤེན་སྦྱར་གྱི་སྒྲུང་ཐུང་པར་རིས་ཅན་འདིས་རི་དྭགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་མཉམ་དུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྣོད་བཅུད་མ་ལག་འདིའི་ནང་ཇི་ལྟར་འཚོ་གནས་བྱེད་ཐུབ་པ་བསྟན་པ་ནི། ཚེ་སྲོག་གི་དྲ་བ་བའི་བརྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ཇི་ལྟར་འདྲི་གཤིབ་ཆེན་པོས་ངང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་གནས་པ་སྟོན་ནོ།།

Additional information

ISBN

9789937082983

Author

,

Cover

Hard Cover

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “The Web of Life”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…